Strona główna

Rok szkolny 2021/2022
Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2007/2008

 Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2004/2005

Rok szkolny 2003/2004

Z życia zespołu

Czekamy na listy
 
 

 

Ważniejsze wydarzenia 
z życia zespołu

1990   Zalążki zespołu – próby recytacji w gwarze, pierwsze przyśpiewki kociewskie.
Wyróżnienie recytatorów w rejonowym konkursie poezji i prozy kociewskiej w Starogardzie.

1991   Konkurs rejonowy pn.: „Recytujemy poezję i prozę kociewską”- I miejsce.
Nagroda w finałowym konkursie w Chmielnie.

1992   Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – I miejsce.
Udział w finałach – I miejsce.

1993   Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – trzy III miejsca i dwa II w poszczególnych kategoriach wiekowych .
Konkurs finałowy – dwa II i trzy III miejsca.
Pierwszy udział w Turnieju Gawędziarzy Kaszub i Kociewia w Wielu – nagroda  specjalna.

1994   IV Przegląd Zespołów Kolędniczych Kaszub i Kociewia w Sierakowicach - I nagroda, list gratulacyjny.
Konkurs rejonowy - dwa I miejsca, dwa II miejsca i IV w poszczególnych kategoriach wiekowych w recytacji poezji i prozy kociewskiej – kwalifikacja do finałów.
Konkurs finałowy – Grand Prix finałów! oraz trzy II miejsca i III miejsce.
Nagroda publiczności.
Turniej Gawędziarzy Kaszub i Kociewia w Wielu – dwie I, II i III nagroda w poszczególnych kategoriach.

1995   Udział w I Kongresie Kociewskim w Starogardzie.
Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – trzy I, II miejsce i III miejsce, kwalifikacja do finałów.
Konkurs finałowy – dwa I i trzy II miejsca.
Turniej Gawędziarzy Kaszub i Kociewia w Wielu – I, II i III nagroda.

1996   Konkurs rejonowy pn.: „Recytujemy poezję i prozę kociewską”- dwie II nagrody i dwie III w poszczególnych kategoriach, kwalifikacja do finałów.
Konkurs finałowy – I miejsce i dwa II miejsca.
Udział w programie TVP1 „Pokazać Kociewie całej Polsce”.
Turniej gawędziarzy w Wielu – nagroda główna, I, II i III nagroda w poszczególnych kategoriach.
Udział w I Zlocie „Ciemnogród” w Osieku.
Przegląd Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w
Piasecznie – III nagroda.
„Jedna jest Polska” – misterium przygotowane na spotkanie z ks. biskupem dr. P. Krupą.

1997   Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – trzy I miejsca i wyróżnienie, kwalifikacja do finału.
Konkurs finałowy – trzy I miejsca i wyróżnienie.
„Vigilate” – misterium z okazji II rocznicy powstania „Radia Głos”.
Turniej gawędziarzy w Wielu – nagroda specjalna, I miejsce, dwa drugie i III miejsce.
„Ciemnogród – Osiek 97” udział w bloku regionalnym.
Przegląd zespołów folklorystycznych w Piasecznie – III nagroda.
„Spotkanie wew chacie” – wspólny występ z Kapelą Kociewską w SCK.
Misterium okolicznościowe pn.: „Święty Wojciechu, Patronie nasz”.

1998   Rejonowy konkurs poezji i prozy kociewskiej – cztery I miejsca i nagroda, kwalifikacja do finałów.
Finały – trzy I miejsca, II miejsce i nagroda.
Udział w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej w Tczewie – wyróżnienie.
Turniej gawędziarzy w Wielu – dwie II nagrody i III nagroda.
Udział w zlocie ogólnopolskim „ Ciemnogród – Osiek 98”.
V Przegląd Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w Piasecznie – III miejsce. Spotkanie z Marszałkiem RP Maciejem Płażyńskim.

1999   Konkurs piosenki w Pelplinie pn.: „Dzieci Ojcu Świętemu” – I i II miejsce.
Udział w nagraniach do Magazynu Kociewskiego w programie po
święconemu p. Bernardowi Janowiczowi, interpretacja bajki „Łgarz”.
Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – pięć I miejsc, kwalifi
kacja do finału.
Konkurs finałowy – dwa I miejsca, II i III miejsce.
Spotkanie z Ojcem Świętym podczas Pielgrzymki do Pelplina.
Otrzymanie od Biskupa Pelplińskiego i Rady Miejskiej Pelplina, Dyplomu Honorowego, za zasługi w przygotowaniu uroczystości związanej z przyjazdem i pobytem w  Diecezji Pelplińskiej Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.
Turniej Gawędziarzy Kaszub i Kociewia w Wielu – I nagroda, II i wyróżnienie.

2000   Nagroda Starosty Starogardzkiego w Dziedzinie Kultury A. D. 1999 - wyróżnienie.
Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – dwa I miejsca, II i III miejsce oraz wyróżnienie.
Konkurs finałowy – dwa I miejsca, II i wyróżnienie.
Przygotowanie biesiady kociewskiej - impreza środowiskowa.
Turniej Gawędziarzy Kaszub i Kociewia w Wielu – dwie II nagrody i wyróżnienie.
Udział w Koncercie Galowym II Kongresu Kociewskiego – Starogard Kino „Sokół”
Otrzymanie odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Udział w nagraniu audycji do Radia Gdańsk.

2001   Wycieczka do Warszawy, wizyta w Sejmie. Krótki występ w Gabinecie Marszałka Sejmu. Zwiedzanie stolicy.
Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – trzy I miejsca, dwa II drugie i nagroda.
Konkurs finałowy – dwa I miejsca, trzy II i III miejsce.
Konkurs gawędziarzy w Wielu – wyróżnienie.
Współczesna Poezja Kociewia – konkurs recytatorów w Tczewie – dwa I miejsca.
Pożegnanie lata z dziećmi z domu dziecka – wspólna zabawa na ludową nutę.
Udział w uroczystości „ I Dzień Powiatu Starogardzkiego”- współpraca z Zespołem Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie.
Wystawienie Jasełek i zorganizowanie balu karnawałowego dla dzieci z domu dziecka oraz dla osób niepełnosprawnych.

2002   Współczesna Poezja Kociewia – konkurs recytatorski zorganizowany przez Pracownię Edukacji Regionalnej w Tczewie – dwa I miejsca.
Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej w Starogardzie – trzy I miejsca, II i III miejsce oraz dwie nagrody, kwalifikacja do finału.
Konkurs finałowy – cztery I miejsca i II  miejsce.
Udział w konferencji nauczycieli przedszkoli Kociewia – przygotowanie zajęcia pn.: „Spotkanie z muzyką ludową”- Oddział Przedszkolny w Ocyplu.
Turniej Gawędziarzy Kaszub i Kociewia w Wielu – III nagroda i wyróżnienie.
Udział w nagraniu audycji pt: „Kolorowe nutki” - audycja „Radia
Głos” w Pelplinie.
Przegląd Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w Piasecznie – nagroda Dyrektora Banku Spółdzielczego w Gniewie.
 
Zjazd Kociewski – Szpęgawsk 2002.
Wycieczka rodzinna do Słowińskiego Parku Narodowego.
Udział w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Starogardzie.
„Jest taka jedna w roku godzina”- wigilijne spotkanie rodzin i sympatyków zespołu, uroczystość środowiskowa.

2003   /do czerwca/ Wystawienie Jasełek i zorganizowanie balu karnawałowego dla dzieci z domu dziecka i dla osób niepełnosprawnych.
Zaprezentowanie Jasełek dla pensjonariuszy szpitala.
Kolejna edycja biesiady kociewskiej –impreza środowiskowa.
Konkurs rejonowy poezji i prozy kociewskiej – trzy III miejsca i trzy  II.             
Konkurs finałowy – trzy I i dwa II miejsca.
„Lubichowskie Kociewiaki” Ojcu Świętemu – montaż słowno – muzyczny /w kościele/ z okazji 4–tej rocznicy spotkania z Papieżem podczas Pielgrzymki Ojca Świętego do Pelplina /6 VI 1999/.
Przygotowanie zespołu do zbliżających się  obchodów 25–tej Rocznicy
Pontyfikatu Ojca Świętego.